ทำบุญครบรอบ 9 ปี วันจัดตั้งมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง

รายละเอียด

Posted at 20 Sep 2022

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ กรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง นางวาสนา  บรรลุผล ที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมคณะร่วมกันทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี ของการจัดตั้งมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่