โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 30 Nov 2021

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. ประจำปี 2564 รุ่นที่ 2

เวลา 9.00-12.00 น. 

หัวข้อวิชา : แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

วิทยากร : คุณเทวี  ภารัตนวงค์

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่