มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมบัญชีกลางในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รายละเอียด

Posted at 05 Oct 2021

นายมนัส แจ่มเวหา อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ณ กรมบัญชีกลาง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่