มอบเงินรางวัลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด

Posted at 17 Sep 2021

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ กรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบเงินรางวัลให้แก่นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ คลังจังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสที่สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคามได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับพื้นฐานเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่