มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี

รายละเอียด

Posted at 08 Oct 2020

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมคณะกรรมการมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปีเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่