มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นางญาณี แสงศรีจันทร์

รายละเอียด

Posted at 11 Oct 2019

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังพร้อมคณะมอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่นางญาณี แสงศรีจันทร์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลังเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่