มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายละเอียด

Posted at 04 Oct 2019

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังพร้อมคณะมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองกรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่