หลักสูตร หลักการขนส่งกระจายสินค้าในงานบริหารพัสดุ

รายละเอียด

Posted at 11 Jul 2023

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร หลักการขนส่งกระจายสินค้าในงานบริหารพัสดุตั้งแต่วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2566

โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

มูลนิธิฯ ได้นำบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการขนส่งกระจายสินค้าในงานบริหารพัสดุของศูนย์กระจายสินค้าโมเดิร์นเทรด (MT) ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ซึ่งในโอกาสดังกล่าวนางฐิติณัฏฐ์ ชัชพงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ทีมวิทยากรของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัดเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่