มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี

รายละเอียด

Posted at 07 Oct 2022

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ กรรมการมูลนิธิฯ นายสิทธิชัย งามเกียรติขจร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ
นางวาสนา บรรลุผล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ และนางฐิติณัฏฐ์ ชัชพงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ในนามของมูลนิธิฯ สมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปีเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่