โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2

รายละเอียด

Posted at 29 Sep 2022

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังจัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ กฟผ. รุ่นที่ 2 (จำนวน 12 วัน อบรมเป็นช่วงๆ)

การศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เวลา 9.00 – 12.00 น. มูลนิธิฯ นำบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งนายสิทธิชัย งามเกียรติขจร กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบกระเช้า และนางฐิติณัฏฐ์ ชัชพงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่