โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2561 หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ

รายละเอียด
มูลนิธิจะจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรินิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ

ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น.                                                                           ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 เฟส 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


สำหรับวิธีการอบรมสัมมนาเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอราคา           ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรินิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาทต่อคน (รับจำนวนจำกัด 85 คน)


สมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ที่ www.frdgf.or.th หรือ https://frdgf-training.job.thai.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-127-7000 ต่อ 6938 วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่