มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายละเอียด

Posted at 23 Feb 2021

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัส แจ่มเวหา ประธานมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังพร้อมคณะมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องอธิบดีกรมบัญชีกลางเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่