ภาพการจัดสัมมนาที่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

Posted at 12 Aug 2017

มูลนิธิกลุ่มหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ. จังหวัดเชียงใหม่เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่